eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 10 30 20171030 30.10.2017 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1042017 PS 104/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1052017 PS 105/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1062017 PS 106/2017 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 17 frå Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072017 PS 107/2017 Fylkesrådmannen orienterer om avvik i prosjektrekneskapar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082017 PS 108/2017 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092017 PS 109/2017 Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102017 PS 110/2017 Forvaltningsrevisjon av fråfall i vidaregåande opplæring - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112017 PS 111/2017 Selskapskontroll av Grieghallen IKS - Bestilling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122017 PS 112/2017 Forvaltningsrevisjon innan "Arkivering og journalføring" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132017 PS 113/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av NDLA 1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142017 PS 114/2017 Oppfølging - Selskapskontroll av Hardanger AKS AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152017 PS 115/2017 Handlingsplan - Selskapskontroll av Hordaland Teater AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162017 PS 116/2017 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172017 PS 117/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS462017 RS 46/2017 Vedtak TING 3.10.17 - Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – Del II Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472017 RS 47/2017 E-postar med emne: Sak i BA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482017 RS 48/2017 17/03043-6 - Saksprotokoll KU-TFK, 28092017, Sak 29/17, Referatsaker 28.09.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492017 RS 49/2017 NDLA II rapporten KU Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502017 RS 50/2017 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune - Saksutskrift - Forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512017 RS 51/2017 Oppdatering om selskapskontroll av Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522017 RS 52/2017 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune per oktober 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532017 RS 53/2017 Arbeid med tilpassing til ny personvernlovgjeving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542017 RS 54/2017 Skatteinngangen pr. september 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552017 RS 55/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. september 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562017 RS 56/2017 Vedtak TING 3.10.17 - Finansrapport 2. tertial 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572017 RS 57/2017 Vedtak TING 3.10.17 - Tertialrapport pr. august 2017 - rekneskapsrapport. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582017 RS 58/2017 Vedtak TING 3.10.17 - Evaluering av Bybanen - analyse av konkurranseutsetjing versus drift i eigenregi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592017 RS 59/2017 Vedtak TING 3.10.17 - Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602017 RS 60/2017 Vedtak TING 3.10.17 - Godtgjersle til folkevalde - justering av satsane i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612017 RS 61/2017 Vedtak i TING 3.10.17 Permisjon Sara Berge Økland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1182017 PS 118/2017 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll