eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 29 20171129 29.11.2017 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1212017 PS 121/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1222017 PS 122/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1232017 PS 123/2017 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242017 PS 124/2017 Selskapskontroll av Grieghallen IKS - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252017 PS 125/2017 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262017 PS 126/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan innkjøp i vidaregåande skular i Hordaland - Del 1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272017 PS 127/2017 Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282017 PS 128/2017 Forvaltningsrevisjon innan "Arkivering og journalføring" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292017 PS 129/2017 Forvaltningsrevisjon av fråfall i vidaregåande opplæring - Status i arbeid ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302017 PS 130/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon regionale utviklingsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312017 PS 131/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322017 PS 132/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av rusførebyggande arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332017 PS 133/2017 Rekneskapsresultat hittil i 2017 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342017 PS 134/2017 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352017 PS 135/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS622017 RS 62/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. oktober 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632017 RS 63/2017 Vedtak TING - Oppfølging av Stortinget sitt vedtak om samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642017 RS 64/2017 Vedtak TING 27.10.17 - Val av revisor for fellesnemnd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652017 RS 65/2017 FUV 26.10.17 - Godkjenning av fire prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662017 RS 66/2017 Plan for selskapskontroll av Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672017 RS 67/2017 Notat om forvaltningsrevisjoner i NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682017 RS 68/2017 Sak om NDLA 2 i kontrollutvalet i Telemark 13.11.17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692017 RS 69/2017 Sak om NDLA 2 i kontrollutvalet i Aust-Agder 15.11.17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702017 RS 70/2017 Kopi: KU Telemarks bekymringsmelding vedr NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1362017 PS 136/2017 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll