eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 12 18 20171218 18.12.2017 10:00 Grand Hotel Terminus Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1372017 PS 137/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1382017 PS 138/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1392017 PS 139/2017 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402017 PS 140/2017 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412017 PS 141/2017 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422017 PS 142/2017 Evaluering av plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020 - Bestilling av prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432017 PS 143/2017 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Del 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442017 PS 144/2017 Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452017 PS 145/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462017 PS 146/2017 Forvaltningsrevisjon innan "Arkivering og journalføring" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472017 PS 147/2017 Forvaltningsrevisjon av fråfall i vidaregåande opplæring - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482017 PS 148/2017 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492017 PS 149/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS722017 RS 72/2017 Sak FUV 7.12.17 Justering av tilbodsstrukturen 2018 - 19 - Klassesaka Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732017 RS 73/2017 Dokumentasjon for garanti sykkel VM 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742017 RS 74/2017 Skatteinngangen pr. oktober 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752017 RS 75/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. oktober 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762017 RS 76/2017 Sørvest Bomvegselskap AS - Informasjon om fremdrift og videre prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772017 RS 77/2017 Større saker til politisk behandling 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782017 RS 78/2017 Sak frå TING 12.12.17 Bybanen - utgreiing av drift i eigenregi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792017 RS 79/2017 Sak frå TING 12.12.17 Kvalitetsmelding vidaregåande opplæring 2016-17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802017 RS 80/2017 SAK frå TING 12.12.17 Eigarstrategi - overordna strategi for Hordaland fylkeskommunes eigarstyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812017 RS 81/2017 Sak Frå TING 12.12.17 Godkjenning av prosjektrekneskap Osterøy vgs - nybygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1502017 PS 150/2017 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll