eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 02 16 20170216 16.02.2017 09:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Nordhordland, 4. etg Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22017 PS 2/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32017 PS 3/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12017 RS 1/2017 Stortingsmelding 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22017 RS 2/2017 Regnskap 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32017 RS 3/2017 Tilsynsrapport ved revidering av fagskuleutdanningane elkraft og bygg ved Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42017 PS 4/2017 Felles klagenemnd for Fagskolane i Hordaland og Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52017 PS 5/2017 Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av fagskuletilbodet CNC og Robotteknologi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62017 PS 6/2017 Samordning av namn på fylkeskommunale fagskuleutdanningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72017 PS 7/2017 Investeringsbehov ved Fagskolen i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82017 PS 8/2017 Løyve til å søkje NOKUT om godkjenning av fagskuletilbodet Lokal matkultur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92017 PS 9/2017 Forskrift om opptak, eksamen, disiplinære sanksjonar og klagehandsaming for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102017 PS 10/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll