eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 05 20170505 05.05.2017 09:00 Fylkesbygget Fylkesutvalsalen, 3. etasje Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS172017 PS 17/2017 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182017 PS 18/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192017 PS 19/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72017 RS 7/2017 Kunngjøring om søknad på utviklingsmidlar for fagskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82017 RS 8/2017 Forslag til sakkunnige for fagskuleutdanningar det vert søkt NOKUT-godkjenning for Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92017 RS 9/2017 Oppretting av tilbod som ikkje var endeleg godkjent av NOKUT Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102017 RS 10/2017 Utkast til rapport etter nasjonalt tilsyn med nettbaserte tekniske fagskuleutdanningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS202017 PS 20/2017 Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212017 PS 21/2017 Tilbodsstruktur for Fagskolane i Hordaland skuleåret 2017/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222017 PS 22/2017 Fastsetjing av forskrift for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232017 PS 23/2017 Endring av instruks for lokal klagenemnd for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242017 PS 24/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll