eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 09 14 20170914 14.09.2017 09:00 Fylkeshuset Nordhordland, 4. etasje Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS252017 PS 25/2017 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262017 PS 26/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272017 PS 27/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS112017 RS 11/2017 Utkast til rapport - godkjenning av Lokal matkultur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122017 RS 12/2017 Utkast til rapport - godkjenning av CNC og robotteknologi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132017 RS 13/2017 Utviklingsmidlar frå KD til simulator og e-prosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142017 RS 14/2017 Utsetting av kvalitetsmeldingane for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152017 RS 15/2017 Rekneskapsrapportar for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162017 RS 16/2017 Ny studentrepresentant og vara til styret for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172017 RS 17/2017 Forslag til møteplan for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS282017 PS 28/2017 Nytt studie i Klassisk bygningshåndverk og restaurering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292017 PS 29/2017 Avtale om felles klagenemnd med Høgskulen på Vestlandet, yrkesdykkerutdanninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302017 PS 30/2017 Høyringsuttale - forslag til ny lov om fagskoleutdanning og endringar i studentsamskipnadslova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312017 PS 31/2017 Tilsetting av administrativ og fagleg leiing ved Hordaland helsefagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322017 PS 32/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332017 PS 33/2017 Konstituering av administrativ og fagleg leiing ved Fagskolen i Hordaland Dokumentet er tilgangsbeskytta Opne protokoll