eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 04 26 20170426 26.04.2017 11:00 Rosendal Folgefonnsenteret Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS452017 PS 45/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462017 PS 46/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472017 PS 47/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS162017 RS 16/2017 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - rapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172017 RS 17/2017 Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - virkning for eldre reugleringsplaner uten byggegrense Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182017 RS 18/2017 Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 - spelemiddel søknadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192017 RS 19/2017 Breibandsdekning i Hordaland 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202017 RS 20/2017 Norsk Friluftsliv inviterer til seminaret «Allemannsretten – fra høsting til turistindustri» torsdag 11. mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212017 RS 21/2017 Nye rammevilkår for cruisetrafikken og andre på verdsarvfjordane - uttale frå Verdarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222017 RS 22/2017 Program friluftskonferanse i Bergen - 8. - 9. juni 2017 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232017 RS 23/2017 Turskiltprosjektet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242017 RS 24/2017 Bad, Park og Idrett - årsmøte 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252017 RS 25/2017 Rapport: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262017 RS 26/2017 Årsberetning for Fjelberg Prestegard 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272017 RS 27/2017 Melding om oppstart av revisjon Handlingsprogram 2018-2021 Regionalplan for folkehelse 2014-2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282017 RS 28/2017 Møteplan for fylkeskommunale organ 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS482017 PS 48/2017 Tilskot til friluftsføremål (Kap. 1420 post 78) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492017 PS 49/2017 Tilskot til kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502017 PS 50/2017 Tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512017 PS 51/2017 Tilskot til forvaltning og drift av verna fartøy 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522017 PS 52/2017 Tilskot til vern og vøling av kulturminne 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532017 PS 53/2017 Tilskot til regionale prosjekt knytt til folkehelse og sykkelvanar for barn og unge. Tildeling våren 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542017 PS 54/2017 Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Retningsliner. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552017 PS 55/2017 Høyringsuttale - søknad om uttak av vatn frå Onarheimsvatnet til Alsaker Fjordbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562017 PS 56/2017 Høyringssvar til Kulturrådet ang sjangersenter, kompetansesenter og -nettverk innan rytmisk musikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572017 PS 57/2017 Digital formidling - disponering av midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582017 PS 58/2017 Regional plan for kompetanse og arbeidskraft - vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592017 PS 59/2017 Forslag om freding av Kong Oscars gate 70. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602017 PS 60/2017 Lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom. Fordeling våren 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612017 PS 61/2017 Søknad om løyve for Gjerstadfossen kraftverk i Osterøy kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622017 PS 62/2017 Søknad om løyve til å føra over to bekker til Blåfalli III i Blådalsvassdraget i Kvinnherad kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632017 PS 63/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll