eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 16 20170516 16.05.2017 12:30 Askøy rådhus, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS642017 PS 64/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS652017 PS 65/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS662017 PS 66/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS292017 RS 29/2017 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland per 31.03.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302017 RS 30/2017 Ny tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312017 RS 31/2017 Idrettscampus Bergen, referat frå møte i styringsgruppa 18. april 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322017 RS 32/2017 Rapport frå Fjord Norge AS til fylka 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS672017 PS 67/2017 Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017-2027, deltaking frå Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682017 PS 68/2017 Temaplan "Likeverd i Hordaland fylkeskommune" - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692017 PS 69/2017 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Vedtak av regional plan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702017 PS 70/2017 Søknad om konsesjon for bygging av Solheimsdalen kraftverk i Tysnes kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712017 PS 71/2017 Søknad om løyve til 3 små vasskraftverk i Odda kommune. Fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722017 PS 72/2017 Retningsliner for premiering til nasjonale og internasjonale idrettsarrangement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732017 PS 73/2017 Nye retningsliner for fylkeskommunalt investeringstilskot til idrettsanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742017 PS 74/2017 Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752017 PS 75/2017 Prosjekt Kulturminnekompetanse i kommunane 2013-2017 (KIK) - fordeling av midlar til kommunane i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762017 PS 76/2017 Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - framlegg av plan etter høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772017 PS 77/2017 Tilskot til større prosjekt for tilrettelegging og formidling av arkeologiske kulturminne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782017 PS 78/2017 Tilskot til viltformål 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792017 PS 79/2017 Prosjekttilskot : større kulturtiltak. Tildeling 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802017 PS 80/2017 Prosjekttilskot kunstprosjekt og kulturtiltak - profesjonell. Tildeling vår 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812017 PS 81/2017 Revidering av retningsliner for arrangementstilskot til nasjonale og internasjonale meisterskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822017 PS 82/2017 Prosjekttilskot: Kultur - amatør. Fordeling våren 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832017 PS 83/2017 Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum. Intensjonsavtale om konsolidering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842017 PS 84/2017 Retningsliner for tilskotsordning til medfinansiering til bygging av idrettshall til kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852017 PS 85/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll