eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 01 24 20170124 24.01.2017 10:15 Fylkeshuset 523, 5. etg. Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22017 PS 2/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32017 PS 3/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42017 PS 4/2017 Klage frå Ravnanger Hus AS på vegne av Realty Lanka AS - avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle på fylkesveg 172 frå gards- og bruknummer 118/29 i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52017 PS 5/2017 Krav om dekning av sakskostnader -ny behandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62017 PS 6/2017 Klager - Transportordninga for funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS72017 PS 7/2017 Klagesak - Klage på vedtak om ikkje godkjent oppmelding til fagprøve. Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS82017 PS 8/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll