eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 30 20170530 30.05.2017 10:15 Fylkeshuset Møterom 523, 5. etasje Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS242017 PS 24/2017 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252017 PS 25/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262017 PS 26/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272017 PS 27/2017 Klage frå Margrethe Rørnes og Tommy Singdahlsen over Statens vegvesen sitt vedtak om avslag på søknad om dispensasjon frå byggjegrense frå fv 201 for gbnr 144 og 145 i Sund kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282017 PS 28/2017 Klage frå Anne-Christine Kahrs og Einar Haugland over Statens vegvesen sitt avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle frå gbnr 95/19 i Bergen kommune til fylkesveg 546 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS292017 PS 29/2017 Klagesak -Klage på avslag på søknad om tilskot til YOU-messa i Nordhodland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302017 PS 30/2017 Klager - transportordninga for funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS312017 PS 31/2017 Klagesak - Klage på formelle feil ved gjennomføring av fagprøve Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS322017 PS 32/2017 Klage på vedtak om bortvisning for resten av skuleåret. Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS332017 PS 33/2017 Klage- Bortvisning for resten av skuleåret Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS342017 PS 34/2017 Klagesak - Klage på skuleskyss Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS352017 PS 35/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll