eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 29 20171129 29.11.2017 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5 Bergen Fylkesutvalsalen 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1152017 PS 115/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1162017 PS 116/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1172017 PS 117/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS702017 RS 70/2017 Tilsegn til hurtigladeinfrastruktur 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712017 RS 71/2017 Samarbeid om bysykkelordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722017 RS 72/2017 Namneendring - Sørvest Bomvegselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732017 RS 73/2017 Fjelbergsambandet - status for ferjeavløysingsprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742017 RS 74/2017 Uttale frå Norva24 AS - Høyring Bru over Masfjorden. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752017 RS 75/2017 Oversendingsforslag frå fylkestinget oktober 2017 - breibanddekning i fylket Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1182017 PS 118/2017 Framlegg til biogasstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192017 PS 119/2017 Miljøprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202017 PS 120/2017 Handlingsprogram Miljøløftet 2018 - 21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212017 PS 121/2017 Bybanen - vurdering av drift i eigenregi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222017 PS 122/2017 Klimaplanen sitt handlingsprogram 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232017 PS 123/2017 Innfartsparkering for reisande utan periodekort Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242017 PS 124/2017 Fv570 Masfjordsambandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252017 PS 125/2017 Handlingsprogram 2018-23 (2029) til Nasjonal transportplan - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262017 PS 126/2017 Høyringsuttale - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272017 PS 127/2017 Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2018-2029 til Regional transportplan Hordaland 2018-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282017 PS 128/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll