eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 05 23 20170523 23.05.2017 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS542017 PS 54/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS552017 PS 55/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562017 PS 56/2017 Forvaltningsrevisjon av NDLA, Del II - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572017 PS 57/2017 Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582017 PS 58/2017 Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592017 PS 59/2017 Kurs i regi av Deloitte AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602017 PS 60/2017 Oppfølging - Selskapskontroll av Hardanger AKS AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612017 PS 61/2017 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622017 PS 62/2017 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632017 PS 63/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS152017 RS 15/2017 Innkalling til generalforsamling i Bybanen AS 18.04.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162017 RS 16/2017 Informasjon frå Forum for Kontroll og Tilsyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172017 RS 17/2017 Revisors uttale til delrekneskap for kontrollutval, sekretariat og ekstern revisor Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182017 RS 18/2017 Skatteinngangen pr. mars 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192017 RS 19/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. mars 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202017 RS 20/2017 Vedtak i FUV 30.03.2017 om etablering av politisk arbeidsgruppe for fylkeskommunalt eigarskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212017 RS 21/2017 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune pr. april 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222017 RS 22/2017 Vedtak i FUV 3.5.17 om prosjektrekneskap Stend vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232017 RS 23/2017 Vedtak i FUV 3.5.17 om 2 prosjektrekneskapar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS642017 PS 64/2017 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS652017 PS 65/2017 Val av revisor for fellesnemnd i samband med samanslåing av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll