eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 12 07 20171207 07.12.2017 11:00 Fylkeshuset i Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2882017 PS 288/2017 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2892017 PS 289/2017 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2902017 PS 290/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1802017 RS 180/2017 Tilleggsdokument i saka om elevinspektørordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1812017 RS 181/2017 Tilleggsnotat til sak om elevinspektørordninga i administrasjonsutvalet 08.11.17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1822017 RS 182/2017 Tilsegn til hurtigladeinfrastruktur 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1832017 RS 183/2017 Fjelbergsambandet - status for ferjeavløysingsprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1842017 RS 184/2017 Uttale frå Hardanger Ungdomsråd vedk. bortebuarstipend Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1852017 RS 185/2017 Protokoll Generalforsamling Fjord Norge as 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1862017 RS 186/2017 Oversendingsforslag frå fylkestinget oktober 2017 - breibanddekning i fylket Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1872017 RS 187/2017 Namneendring - Sørvest Bomvegselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1882017 RS 188/2017 Sørvest Bomvegselskap AS - Informasjon om fremdrift og videre prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1892017 RS 189/2017 Planrapport 2016 - regional og kommunal planlegging i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1902017 RS 190/2017 Namneforslag ved samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1912017 RS 191/2017 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2912017 PS 291/2017 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS92017 DS 9/2017 Låneopptak 2017 - III Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2922017 PS 292/2017 Elevinspektørordninga ved dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2932017 PS 293/2017 Justering av tilbodsstrukturen 2018/19 -klassesaka Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2942017 PS 294/2017 Bybanen - vurdering av drift i eigenregi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2952017 PS 295/2017 Innfartsparkering for reisande utan periodekort Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2962017 PS 296/2017 Godkjenning av sal av eigedomen Steinsdalsvegen 187 i Norheimsund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2972017 PS 297/2017 Fv570 Masfjordsambandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2982017 PS 298/2017 Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2018-2029 til Regional transportplan Hordaland 2018-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2992017 PS 299/2017 Handlingsprogram Miljøløftet 2018 - 21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3002017 PS 300/2017 Klimaplanen sitt handlingsprogram 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3012017 PS 301/2017 Høyringsuttale - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3022017 PS 302/2017 Handlingsprogram 2018-23 (2029) til Nasjonal transportplan - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3032017 PS 303/2017 Forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar - freda eigedomar i landsverneplan for Kulturdepartementet. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3042017 PS 304/2017 Forslag til endring i vassforskrifta og naturmangfoldlova - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3052017 PS 305/2017 Framlegg til biogasstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3062017 PS 306/2017 Premiss: Kultur. Regional plan for kultur 2015-2025.Handlingsprogram 2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3072017 PS 307/2017 Justering av tilleggspoeng for musikalske ferdigheiter ved inntak til Vg1 Musikk/Dans/Drama Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3082017 PS 308/2017 Eigarstrategi - overordna strategi for Hordaland fylkeskommunes eigarstyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3092017 PS 309/2017 Sal av aksjar i bompengeselskap i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3102017 PS 310/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1922017 RS 192/2017 Statsbudsjettet 2018 - budsjettavtalen i Stortinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut