eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 28 20171128 28.11.2017 12:30 Fylkeshuset Sunnhordland, 4. etg. Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS312017 PS 31/2017 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322017 PS 32/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332017 PS 33/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS102017 RS 10/2017 Høringsuttalelse til NOU 2017:11 - Bedre bistand, bedre beredskap, - fremtidig organisering av politiets særorganer Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS342017 PS 34/2017 Søknad om tilskot til lokale trafikksikringsarrangement - 1. november 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352017 PS 35/2017 Høyringsuttale til NOU 2017:11. Framtidig organisering av politiet sine særorgan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362017 PS 36/2017 Høyringsuttale - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372017 PS 37/2017 Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2018-2029 til Regional transportplan Hordaland 2018-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382017 PS 38/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll