eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 10 24 20171024 24.10.2017 10:15 Fylkeshuset Møterom 523, 5. etasje Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS502017 PS 50/2017 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS512017 PS 51/2017 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS522017 PS 52/2017 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS532017 PS 53/2017 Klage på søknad om utvida bruk av avkøyrsle frå Fv 7 til gbnr 54/16 i Kvam Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542017 PS 54/2017 Avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle frå fv 565 til gbnr 387 i Bergen kommune - klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552017 PS 55/2017 Klage på avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle frå Fylkesveg 243 til gbnr 176/33 i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562017 PS 56/2017 Klage over vilkår for tilsegn på førehand om løyve for avkøyrsle frå Fv 397 til gbnr 212/23 i Lindås kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572017 PS 57/2017 Austrheim kommune, gbnr 157/101 - klage på avslag på søknad om dispensasjon frå byggjegrense Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582017 PS 58/2017 Klage på avslag på søknad om dispensasjon frå byggjegrensa frå fv 121 til gbbnr 98/4 i Fusa kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592017 PS 59/2017 Klage på avslag om støtte frå Etablerarfondet for Bergensregionen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602017 PS 60/2017 Klage- Taxi 1 si klage av 9.juni 2017 over fylkesutvalet sitt vedtak av 23.mai 2017 om tildeling av ruteløyve. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612017 PS 61/2017 Klage på skriftleg irettesetjing Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS622017 PS 62/2017 Klage på avslag på søknad om forhøga kvotebeløp . Transportordninga for funksjonshemma. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS632017 PS 63/2017 Klager - Transportordninga for funksjonshemma Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS642017 PS 64/2017 Klagesak - transportordninga for funksjonshemma Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS652017 PS 65/2017 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll