eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 09 12 20170912 12.09.2017 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS922017 PS 92/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS932017 PS 93/2017 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS942017 PS 94/2017 Revisjonsplan 2017 og rekneskapsrevisjonen så langt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952017 PS 95/2017 Godkjenning av prosjektrekneskap Osterøy vidaregåande skule - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962017 PS 96/2017 Godkjenning av 4 prosjektrekneskapar - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972017 PS 97/2017 Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) - Del II - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982017 PS 98/2017 Handlingsplan - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992017 PS 99/2017 Oppfølging - Selskapskontroll av fastlandssambandet Halsnøy AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002017 PS 100/2017 Henvending om representasjon på generalforsamlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012017 PS 101/2017 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022017 PS 102/2017 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1032017 PS 103/2017 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS442017 RS 44/2017 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. august 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452017 RS 45/2017 Rekneskapsrapport pr. juni 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut