eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 10 16 20181016 16.10.2018 12:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Sunnhordland, 4.etg. Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS292018 PS 29/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312018 PS 31/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS82018 RS 8/2018 Referat frå første møte i MC - forum - til orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Orientering om rapporten "Nasjonal tiltaksplan for trafikksikring på veg" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Orientering om "Tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Ulykkesbarometer for Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Orientering om rapporten "Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132018 RS 13/2018 Trafikksikring av Rv555 Bredalsmarken og Torborg Nedreaas' gate i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Trepunktsbelte på alle bussane i heile Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Evaluering av haldeplassoppgradering - kantstopp på Fv287 på Øvre Kråkenes. Rapport frå Statens vegvesen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS322018 PS 32/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Kandidatar til trafikksikringsprisen 2018 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS342018 PS 34/2018 Sykling i tunnel og oppfølging av dødsulykka i Raunekleivtunnelen i juli 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll