eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 27 20181127 27.11.2018 12:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Møterom 1322, 13. etasje Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS372018 PS 37/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382018 PS 38/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS392018 PS 39/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS162018 RS 16/2018 Status for Hjertesone-prosjektet i Bergen per 1. november 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172018 RS 17/2018 Moglegheiter for etablering av forsterka vegoppmerking i Hordaland - notat til FTU november 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182018 RS 18/2018 Uttale frå fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland om trafikkopplæring i nye læreplanar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192018 RS 19/2018 Uromelding om trafikktryggleiken på Fv197 Hillerenveien og Fv197 Håkonshellaveien Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202018 RS 20/2018 Møtedatoar i Fylkestrafikksikringsutvalet 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS402018 PS 40/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412018 PS 41/2018 MC-forum - planer for arbeidet og finansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Kriterier Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Søknad om tilskot til lokale trafikksikringsarrangement - 1.november Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442018 PS 44/2018 Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 Omdisponering av midlar innanfor budsjettet for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll