eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 02 06 20180206 06.02.2018 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS72018 PS 7/2018 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS82018 RS 8/2018 Pilotmodell for opplæringssamarbeid skule/næringsliv Bømlo – forsinka oppstart av utviklingsfasen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Elevplasstal ved Stord vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Fylkeskommunen sitt eigarskap i NDLA - svar på spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS102018 PS 10/2018 Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018 -2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Handlingsplan mot trakassering/mobbing av lærlingar og lærekandidatar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Oppnemning av medlem til representantskapet for Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Oppdragsverksemd - organisering av ekstern kursverksemd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Ny tilskotsordning for fagskulesektoren 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152018 PS 15/2018 Plan for kompetanseutvikling 2016-2020, tiltak 2018/19. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162018 PS 16/2018 Læretid i byggdriftarfaget etter fullført Vg2 Elenergi - unntaksordning for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 MOT som haldningsskapande program i vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Sandsli vgs - Ombygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Arna vgs. - Ombygging / rehabilitering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Tilbodsstruktur vidaregåande opplæring for vaksne 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Vurdering av framtidig behov for produksjonsskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll