eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 03 13 20180313 13.03.2018 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Skulebesøk Voss 13. mars - møterom Nordhordland 14. mars Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS252018 PS 25/2018 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272018 PS 27/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS112018 RS 11/2018 Skulefrukost - opptrapping Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Varsling i Hordaland fylkeskommune - svar på spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132018 RS 13/2018 Deltaking i ordning med fylkesvise mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Folkehelseundersøking i Hordaland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Årsrapport vaksenopplæring 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS282018 PS 28/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292018 PS 29/2018 Disponering av investeringsmidlar opplæringssektoren 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Plan for kompetanseutvikling 2016-2020, tiltak 2018/19. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312018 PS 31/2018 Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322018 PS 32/2018 Moglegheit for å få til ei landslinje innan design og tekstil Vg2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Tidstjuvar i skulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll