eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 04 17 20180417 17.04.2018 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS342018 PS 34/2018 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352018 PS 35/2018 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS362018 PS 36/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS162018 RS 16/2018 Varsling for politikarar – svar på spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172018 RS 17/2018 Svar på spørsmål vedk. praksiskandidatopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182018 RS 18/2018 Berekning av oppfyllingsgrad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192018 RS 19/2018 Presiseringar til Utval for opplæring og helse knytt til disponering av investeringsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202018 RS 20/2018 Overgang frå Vg2 yrkesfag til Vg3 påbygg. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212018 RS 21/2018 Tilskot til utbygging av breiband i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222018 RS 22/2018 Rapportering av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232018 RS 23/2018 Vaksineringsrutiner - meningokokkvaksine for elevane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS372018 PS 37/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382018 PS 38/2018 Regionreforma. Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane – Høyringssvar frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392018 PS 39/2018 Justering av tilbodsstruktur ved dei vidaregåande skulane, skuleåret 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402018 PS 40/2018 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412018 PS 41/2018 Tilskotsordning for fagskular og fordeling av tilskot hausten 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Fråfall og oppfølging - tiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Disponering av investeringsmidlar opplæringssektoren 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll