eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 15 20180515 15.05.2018 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Sunnhordland, 4. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS442018 PS 44/2018 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472018 PS 47/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS242018 RS 24/2018 Rullering av skulebruksplan (SBP) 2017-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252018 RS 25/2018 Løypemelding - verbalforslag PS 105/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262018 RS 26/2018 Løypemelding, opplæringsbehov for elevar med psykiske vanskar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272018 RS 27/2018 Administrative vedtak i klassestrukturen skuleåret 2018/19. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282018 RS 28/2018 Manger folkehøgskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292018 RS 29/2018 Ungdommens planprogram 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302018 RS 30/2018 Årsmelding for Fagskolane i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312018 RS 31/2018 Årsrapport 2017 for mobbeombodet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322018 RS 32/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS482018 PS 48/2018 Evaluering av ny budsjettmodell og bærekraftig finansiering av dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492018 PS 49/2018 Dimensjonering av fagskulen på Laksevåg i 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502018 PS 50/2018 Oppretting av TAF-tilbod i Restaurant- og matfag ved Fusa vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512018 PS 51/2018 Utviding av musikktilbodet ved Langhaugen vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522018 PS 52/2018 Askøy vgs - romprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532018 PS 53/2018 Redusert eigendel elev-PC 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542018 PS 54/2018 Forskrift om dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552018 PS 55/2018 Disposisjonsfond ved vidaregåande skular og tannhelsedistrikt - avsetjing og bruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Mandat for elev- og lærlingombodet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572018 PS 57/2018 Mandat for mobbeombodet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll