eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 05 20180605 05.06.2018 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS582018 PS 58/2018 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS592018 PS 59/2018 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602018 PS 60/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS332018 RS 33/2018 Svar på spørsmål frå Tor Andre Ljosland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342018 RS 34/2018 Svar på spørsmål vedk. reisetidsgaranti Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352018 RS 35/2018 NDLA - nytt styre Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362018 RS 36/2018 Årsmelding 2017 NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372018 RS 37/2018 Politisk verksemd ved dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382018 RS 38/2018 Organisering av munnleg og munnleg-praktisk privatisteksamen for kandidatar som går på private kurs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392018 RS 39/2018 Internasjonale klassar søkbare i Vigo Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402018 RS 40/2018 Folkehelsekonferansen 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412018 RS 41/2018 Møteplan for fylkeskommunale organ 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS612018 PS 61/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS622018 PS 62/2018 Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) - løypemelding vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632018 PS 63/2018 Om søknad om nytt utdanningstilbod og lærefag - Knarvik vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642018 PS 64/2018 Lokal forskrift - fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652018 PS 65/2018 Gjennomgang av arbeidet med kartlegging av minoritetspråklege Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662018 PS 66/2018 Pilotprosjekt Bømlo - styrka samarbeid skule og næringsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672018 PS 67/2018 Redusert eigendel elev-PC 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682018 PS 68/2018 Anmodning om uttale St. Paul vgs nytt tilbod innan idrettsfag og påbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll