eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 01 30 20180130 30.01.2018 10:15 Fylkeshuset 523, 5. etasje Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42018 PS 4/2018 Klage - søknad om avkøyrsle og etablering av parkeringslomme - gnr. 98 bnr. 1 - Engjavik i Fusa kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Klage på avslag på søknad om dispensasjon frå byggjegrensa frå fv 121 til gbbnr 98/4 i Fusa kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Lindås kommune - gnr 185 bnr 20 - klage på vedtak om avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle til Fv 57 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Klage på avslag på etablering av avkøyrsel frå landbruksveg - Fv. 134 - gnr. 73/bnr. 2 - Hegglandsdalen - Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll