eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 04 10 20180410 10.04.2018 10:15 Fylkeshuset 523 Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS122018 PS 12/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152018 PS 15/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162018 PS 16/2018 Årsmelding for klagenemnda - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Avslag på klage på oreigning av gnr 4/1 og 4/196 i Askøy kommune - klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Klage frå Advokat Hauken AS på vegne av Klara Kallestad mfl over Statens vegvesen sitt vedtak om oreigning av gnr 3 bnr 45 i Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Klage på vilkår om førehandstilsegn for utvida bruk av avkøyrsel - Fv. 233 - gnr. 43 bnr. 251 og bnr. 267 - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Klage på avvising av klage på dispensasjon frå byggegrense mot fv. 122 - gnr. 78 bnr. 4 - Fusa kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll