eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 19 20180619 19.06.2018 10:15 Fylkeshuset 826, 8. etg. Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS252018 PS 25/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272018 PS 27/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282018 PS 28/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292018 PS 29/2018 Avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle - fv. 169 - gnr. 89 bnr. 241 - Øvre Titlestad i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Klage på avslag om utvida bruk av avkøyrsle frå gnr 28 bnr 87 i Fjell kommune til Fv 561 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312018 PS 31/2018 Klage på avslag på søknad om tilskot frå Etablerarfondet for Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322018 PS 32/2018 Klage over vedtak om avslag på søknad av fortausareal ved gnr 167 bnr 1531 i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Klagesak - Klage på avslag på søknad om taksameterfritak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342018 PS 34/2018 Avslag på klage på vedtak om løyve på vilkår til utvida bruk av avkøyrsle - fv. 211 - gnr. 25 bnr. 8 - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352018 PS 35/2018 Klage frå Bygg Prosjekt AS over avslag om dispensasjon frå byggjegrensa for gnr 11 bnr 53 i Sund kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362018 PS 36/2018 Klage frå Maren Lerøen på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon frå byggjegrensa frå Fv7 til gnr 21 bnr 918 i Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll