eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 09 11 20180911 11.09.2018 10:15 Fylkeshuset 523 Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS422018 PS 42/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS442018 PS 44/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Forskrift om Transportordninga for funksjonshemma I Hordaland (TT-ordninga) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22018 RS 2/2018 Årsmeldinga for klagenemnda 2017. Vedtak i fylkestinget. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS452018 PS 45/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Klage over deler av vedtak om vilkår for løyve for utvida bruk av avkøyrsle for gnr 24 bnr 2 i Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472018 PS 47/2018 Klage over vedtak om ekspropriasjon av del av gnr 4 bnr 1 i Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482018 PS 48/2018 Klage på avslag på søknad om dispensasjon frå byggjegrense for gnr 20 bnr 148 i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492018 PS 49/2018 Klagesak - Klage frå Taxi/Bus Odda AS over avslag på søknad om løyvefritak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Klage over vedtak om flytting av transformatorstasjon mv ved Carl Konows gate Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572018 PS 57/2018 Klage over avslag på søknad om dispensasjon frå byggjegrensa for gnr 43 bnr 321 i Austevoll kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll