eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 12 18 20181218 18.12.2018 10:15 Fylkeshuset 523, 5. et. Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS702018 PS 70/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712018 PS 71/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS722018 PS 72/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS32018 RS 3/2018 Prinsippforslag frå Statens vegvesen i høve visse former for vedtak i klagenemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS732018 PS 73/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS742018 PS 74/2018 Klagesak -Klage frå Sunnhordland Ferjerederi AS u/s på avslag på søknad om ruteløyve for ferjedrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752018 PS 75/2018 Klage over Statens vegvesen sitt vedtak om avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle mellom gnr 195 bnr 7 og fv 391 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762018 PS 76/2018 Klage over avslag om utvida bruk av avkøyrsle for gnr 41 bnr 17 i Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll