eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 04 06 20180406 06.04.2018 09:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS82018 PS 8/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22018 RS 2/2018 Prop. 47 L (2017–2018) Lov om fagskoleutdanning (fagskulelova) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 NOKUT-godkjenningar ved Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 Ny tilsetterepresentant i styret for Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS112018 PS 11/2018 Oppdatering av kvalitetssystem for Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Årsrekneskap og årsmelding for Fagskolane i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll