eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 09 28 20180928 28.09.2018 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS212018 PS 21/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS82018 RS 8/2018 Auke i det resultatbaserte tilskotet til Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Investeringsbehov ved Fagskolen i Hordaland framover Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Utviklingsmidlar til Fagskolen i Hordaland for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Svar frå Kunnskapsdepartementet om ny organisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Utdanninga Klassisk bygningshåndverk og restaurering er godkjent Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132018 RS 13/2018 Endring i styresamansetninga jf. ny fagskulelov Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Ny studentrepresentant i styret for skuleåret 2018-19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Møteplan 2019 - Styret for Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS242018 PS 24/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 Kvalitetsmelding for Fagskolen i Hordaland - 2017-18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Endring i kvalitetssystemet for Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272018 PS 27/2018 Svar på oversendingsforslag om kvalitet i undervisninga ved Nygård Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282018 PS 28/2018 Revidering av forskrift for Fagskolen i Hordaland etter endring i fagskulelova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292018 PS 29/2018 Klagenemnd for fagskoler i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Strategiplan for Fagskolen i Hordaland 2018 - 2023 og fagområdeakkreditering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll