eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 01 24 20180124 24.01.2018 09:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Godkjenning av sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42018 PS 4/2018 Referatsak (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Møtereferat fra AU-Møte 05.01.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22018 RS 2/2018 Fråsegn til Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Program for Temadagen 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 Melding om høyringsuttale til "Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser" Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52018 PS 5/2018 Årsmelding for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2017 - førebuing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Handlingsprogram 2018-2021 til Regional plan for folkehelse 2014-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll