eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 10 16 20181016 16.10.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS842018 PS 84/2018 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS852018 PS 85/2018 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS862018 PS 86/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS512018 RS 51/2018 Melding om opptak av programkommunar i Hordaland 2018 - Program for folkehelsearbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522018 RS 52/2018 Rapport frå årsmøte i Nordsjøkommisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532018 RS 53/2018 Førespurnad vedk. utvekslingsavtale mellom skular i Hordaland og Hamburg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542018 RS 54/2018 Svar på spørsmål om fagbrev på jobb Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552018 RS 55/2018 Svar på spørsmål vedk. HFK sitt delegasjonsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562018 RS 56/2018 Namn på den vidaregåande skulen i Øygarden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572018 RS 57/2018 Meldingssak om innhald i møteprotokoll frå fylkessekretariatet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS872018 PS 87/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS882018 PS 88/2018 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 4 - 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892018 PS 89/2018 Bruk av statlege midlar - arbeid med rekruttering av lærebedrifter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll