eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 06 20181106 06.11.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS902018 PS 90/2018 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS912018 PS 91/2018 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS922018 PS 92/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS582018 RS 58/2018 Spørsmål vedkommande spesialundervisning friskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592018 RS 59/2018 Hybelbuarar i Hordaland og bruk av eingongsbestikk o.l. i skulekantiner Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602018 RS 60/2018 Omgjering av psykologstillingane i psykologteamet i Hordaland til faste stillingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612018 RS 61/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622018 RS 62/2018 Løypemelding frå mobbeombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS932018 PS 93/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS942018 PS 94/2018 Årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952018 PS 95/2018 Kvalitetsmelding skuleåret 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962018 PS 96/2018 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972018 PS 97/2018 Ny selskapsavtale Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll