eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Yrkesopplæringsnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 01 30 20180130 30.01.2018 10:00 Wigandgården Forskjønnelsen, 8. etasje Yrkesopplæringsnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Godkjenning av møtebok - Yrkesopplæringsnemnda 27.11.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Elevplasstal ved Stord vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42018 PS 4/2018 Oppdragsverksemd - organisering av ekstern kursverksemd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Plan for kompetanseutvikling 2016-2020, tiltak 2018/19. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Læretid i byggdriftarfaget etter fullført Vg2 Elenergi - unntaksordning for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Handlingsplan mot trakassering/mobbing av lærlingar og lærekandidatar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Tilbodsstruktur vidaregåande opplæring for vaksne 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Vurdering av framtidig behov for produksjonsskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll