eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Yrkesopplæringsnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 20 20181120 20.11.2018 10:00 Wigandgården, Agnes Mowinckelsgate 6 Forskjønnelsen, 8. etasje Yrkesopplæringsnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS522018 PS 52/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS532018 PS 53/2018 Godkjenning møtebok - Yrkesopplæringsnemnda 30.10.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542018 PS 54/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS92018 RS 9/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Løypemelding frå mobbeombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Oppfølging av Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS552018 PS 55/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Justering av tilbodsstrukturen 2019/20 (klassesaka) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572018 PS 57/2018 Evaluering Hyssingen produkssjonsskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582018 PS 58/2018 Gjennomføringsplan i eit fireårig heilskapleg opplæringsløp.- Eit målretta arbeid med å skaffe elevar læreplass og sikre bedriftene kvalifiserte lærlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592018 PS 59/2018 Tap av godkjenning som lærebedrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602018 PS 60/2018 Rapport og løypemelding frå mobbeombodet i HFK 2018 - oppfølging frå fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612018 PS 61/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet - oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622018 PS 62/2018 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll