eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 03 06 20180306 06.03.2018 11:00 Grand hotel Terminus, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Opning av fylkestinget Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Notat om forvaltningsrevisjoner i NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22018 RS 2/2018 Spørsmål om seksuell trakassering i MU2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Uttale frå Husnes Vekst vedrørande betring av kommunikasjonstilhøva mellom Stord og Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 Årsmelding 2017 for Fylkeseldrerådet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 Tillegg til sak - Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42018 PS 4/2018 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Fylkesrådmannen orienterer om prosjektrekneskap - Fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del2" - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Finansforvaltninga i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Sandsli vgs - Ombygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Sal av Lønborg vgs - Hellebakken 35 i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Nytt fylkeshus - kontorkonsept og lokalisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Bompengereforma - overføring av garantiar til Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Eigedom på Fløksand i Meland kommune - godkjenning av salsvilkår Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152018 PS 15/2018 Vurdering av framtidig behov for produksjonsskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162018 PS 16/2018 Ny tilskotsordning for fagskulesektoren 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Oppdragsverksemd - organisering av ekstern kursverksemd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Innbyggarinitiativ Kråkenes - omgjering av kantstopp for buss til lomme Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Framlegg til ny IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2018-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Vedtektsendringer for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Reglement for mottak og registrering av gåver og andre fordelar for folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Ad. søknad om fratredelse av politiske verv i Hordaland fylkeskomme grunna flytting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Administrasjonsutvalet - søknad om fritak/val av varamedlem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272018 PS 27/2018 Ad. Søknad om permisjon frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282018 PS 28/2018 Oppnemning av medlem til representantskapet for Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292018 PS 29/2018 Plassering av bomstasjonar i Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll