eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 12 20180612 12.06.2018 11:00 Stord hotell, Leirvik Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS302018 PS 30/2018 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312018 PS 31/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS62018 RS 6/2018 Rullering av skulebruksplan (SBP) 2017-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72018 RS 7/2018 Løypemelding - verbalforslag PS 105/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82018 RS 8/2018 Årsmelding for Fagskolane i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Årsmelding for Ungdommens fylkesting 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Årsmelding 2017 for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Årsrapport 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132018 RS 13/2018 Årsrapport 2017 for mobbeombodet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge - Brev om festivalstøtteordningen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS322018 PS 32/2018 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO12018 FO 1/2018 Interpellasjon frå Tor Andre Ljosland (KRF) - setebelter på buss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO22018 FO 2/2018 Interpellasjon frå Alexander Fosse Andersen (Sp) - Tannbehandling for pasientar i heimesjukepleia Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO32018 FO 3/2018 Interpellasjon frå Aud Karin Oen (SV) - Handlingsplan mot plastforsøpling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO42018 FO 4/2018 Interpellasjon frå Iril Schau Johansen (H) - LHBT-politikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO52018 FO 5/2018 Interpellasjon frå Terje Kollbotn (R) - Fagforeningsknusing på Sotra i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO62018 FO 6/2018 Skriftleg spørsmål - Olav Kvinge (H) - Tilfluktsrom, «del 2» Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO72018 FO 7/2018 Skriftleg spørsmål- Iril Schau Johansen (H) -Førebygging og tilrettelegging med tanke på allergiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO82018 FO 8/2018 Skriftleg spørsmål - Aud Karin Oen (SV) - Tannhelsetenesta - samarbeid med barnevernet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342018 PS 34/2018 Forvaltningsrevisjon innan arkivering og journalføring - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352018 PS 35/2018 Godkjenning av årsrekneskap 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362018 PS 36/2018 Finansrapport 1. tertial 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372018 PS 37/2018 Prosjektrekneskap - justert godkjenningsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382018 PS 38/2018 Sykkel VM i Bergen2017 - motrekning av usikkerheitsavsetjing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392018 PS 39/2018 Tertialrapport pr. april 2018 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402018 PS 40/2018 Nytt fylkeshus - økonomi, eigarskap og mellombelse lokale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412018 PS 41/2018 Forskrift om dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Dimensjonering av fagskulen på Laksevåg i 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Mandat for elev- og lærlingombodet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442018 PS 44/2018 Mandat for mobbeombodet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 Evaluering av ny budsjettmodell og bærekraftig finansiering av dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Utviding av musikktilbodet ved Langhaugen vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472018 PS 47/2018 Askøy vgs - romprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482018 PS 48/2018 Lokal forskrift - fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492018 PS 49/2018 Sentralbadet scenekunsthus. Medverknad frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502018 PS 50/2018 Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 etter høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512018 PS 51/2018 Målform i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522018 PS 52/2018 Endingar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532018 PS 53/2018 Bompengereforma - overføring av garantiar til Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542018 PS 54/2018 Prinsipp for prising av kollektivtrafikken i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552018 PS 55/2018 Revisjon av Bømlopakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Evaluering og endringar i rammeavtalen med Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572018 PS 57/2018 Strategisk utviklingsplan for Vestland fylkeskommune - oppstart av førebuande arbeid for regional planstrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582018 PS 58/2018 Årsmelding 2017 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592018 PS 59/2018 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602018 PS 60/2018 Kollektivstrategi for Hordaland - årsrapport 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612018 PS 61/2018 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsmelding 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622018 PS 62/2018 Årsmelding for kontrollutvalet for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632018 PS 63/2018 Årsmelding for klagenemnda - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642018 PS 64/2018 Søknad om fritak frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune grunna flytting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652018 PS 65/2018 Søknad om permisjon frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662018 PS 66/2018 Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv - Henriette Tyse Nygård Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672018 PS 67/2018 Søknad om fritak fra verv som varamedlem i utval for opplæring og helse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682018 PS 68/2018 Søknad om fritak ut valperioden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692018 PS 69/2018 Søknad om fritak frå verv som vararepresentant for Yrkesopplæringsnemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702018 PS 70/2018 Verdsarvråd for verdsarvstaden Bryggen. Val av to medlem og to varamedlem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712018 PS 71/2018 Varsling for politikarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722018 PS 72/2018 Flytting av bomstasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732018 PS 73/2018 Godtgjersle til folkevalde - justering av satsane i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742018 PS 74/2018 Tilsetjingssak - kst fylkesrådmann Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll