eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 02 01 20180201 01.02.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Forskrift om sammenslåing av Hordaland og Sogn- og Fjordane fylkeskommuner er fastsatt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22018 RS 2/2018 Namn på den nye fylkeskommunen på Vestlandet - møte med KMD Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Notat om forvaltningsrevisjoner i NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 31.12.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 Partistøttemidlar - rapportering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62018 RS 6/2018 Uttale frå Husnes Vekst vedrørande betring av kommunikasjonstilhøva mellom Stord og Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72018 RS 7/2018 Melding om vedtak frå Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av alternativ fag- og timefordeling på studiespesialisering på St. Paul gymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82018 RS 8/2018 Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Rassikringsmidlar 2018-2023 - forslag til fordeling av planleggingsrammene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Kostnader og utfordringar ved innføring av setebelter på bussar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Kulturrådet si vurdering av musea i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Rapportering for bruk av kompetansemidlar i landbruket 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132018 RS 13/2018 Høring - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Avtale konsolidering Bergens Sjøfartsmuseum/Museum Vest signert Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Invitasjon til regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162018 RS 16/2018 Svar på spørsmål frå fylkesutvalet - Beredskap parkeringsutfordringar i Arna Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172018 RS 17/2018 Svar på spørsmål vedk. nedlegging av klasser for fremmedspråklige ved Bergen katedralskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182018 RS 18/2018 Spørsmål om skuleskyss i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192018 RS 19/2018 Båtrute i Osterfjorden og Veafjorden - spørsmål i fylkesutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202018 RS 20/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. februar 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42018 PS 4/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS12018 DS 1/2018 Refinansiering av lån 470 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52018 PS 5/2018 Planprogram for rullering av Regional plan for Hardangervidda. Sluttbehandling. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Handlingsprogram 2018-2021 til Regional plan for folkehelse 2014-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing for Opo flomkraftverk i Odda kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Val av eigarrepresentantar for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Deltaking i Grønt Kystfartsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Avvikling av Nordhordlandspakken AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Sal av Bergen-Os bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Sal av AS Austevoll bruselskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Sal av Askøy bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Sunnhordland Ferjerederi AS u.s, søknad om ruteløyve for ferjedrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152018 PS 15/2018 Søknad frå Telemark Bilruter AS og Tide Buss AS om ruteløyver for strekninga Bergen - Odda - Oslo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162018 PS 16/2018 Ny driftskontrakt for ASOLA DK1201 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Odda Vegfinans AS - søknad om driftsstøtte for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Omklassifisering av FT. 202 - Telavåg, Sund kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Endra grenser for vegdriftkontraktene i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Vidareføring av tiltak for å møte omstillingsutfordringane til industrien i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Retningsliner for arkiv og offentlegheit i selskap fylkeskommunen eig Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Holmen i Ulvik - Intensjonsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og Ulvik herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Kriterium for tildeling av utrangert PC-utstyr Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Etablering av Sekretariatet for Nordsjøkommisjonen på Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 Oppnemning av politisk saksordførar til saka "Opplæringsbehov for elevar med psykiske vanskar". Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Innspel frå Hordaland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272018 PS 27/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282018 PS 28/2018 Namn på den nye fylkeskommunen på Vestlandet RS 2/18 til PS 28/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll