eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 04 11 20180411 11.04.2018 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5., Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS692018 PS 69/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS702018 PS 70/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712018 PS 71/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS312018 RS 31/2018 Tusenårsstaden Gulatinget - Årsmelding 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322018 RS 32/2018 Skulefrukost - opptrapping Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332018 RS 33/2018 Folkehelseundersøking i Hordaland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342018 RS 34/2018 Grep mot matsvinn i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352018 RS 35/2018 Tal i høve til kulturmidlar i Hordaland. Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen, SV Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362018 RS 36/2018 Bompengereforma - status i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372018 RS 37/2018 Dekkeleggingsprogrammet for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382018 RS 38/2018 Regionsreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392018 RS 39/2018 Gjeldande takstsamarbeid med NSB Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402018 RS 40/2018 Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018 - 2019 -Tildelingsbrev til Innovasjon Norge Hordaland 2018 – kr. 23 440 000 Tilsegn-030-2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412018 RS 41/2018 Svar på spørsmål frå Benthe Bondhus om tilrettelegging for kollektivreisande Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422018 RS 42/2018 Tilskot til utbygging av breiband i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432018 RS 43/2018 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442018 RS 44/2018 Kantstopp - svar på spørsmål frå Mona Røsvik Strømme Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452018 RS 45/2018 Årsrapport 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462018 RS 46/2018 Rapport for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472018 RS 47/2018 Aktuelle ferjeavløysingsprosjekt - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482018 RS 48/2018 Oversikt over garantiansvar for vegprosjekt RTP- og NTP-perioden med bompengefinansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492018 RS 49/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 11. april 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS722018 PS 72/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS732018 PS 73/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS32018 DS 3/2018 Refinansiering av sertifikatlån 390 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS742018 PS 74/2018 Rekneskapsrapport pr. februar 2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752018 PS 75/2018 Handlingsplan for innfartsparkering 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762018 PS 76/2018 Kollektivstrategi for Hordaland - årsrapport 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772018 PS 77/2018 Framtidig organisering av Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782018 PS 78/2018 KVU for Rv7 over Hardangervidda - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792018 PS 79/2018 Uttale - nye bompengetakstar for Austevollsbrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802018 PS 80/2018 Trafikkplan Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812018 PS 81/2018 Søknad om ruteløyve for strekninga Voss - Vik i Sogn frå Tide Buss AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822018 PS 82/2018 Vegvisningsskilt og nye vegnummer for fylkesvegane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832018 PS 83/2018 Endringar i regelverket for transportordninga for funksjonshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842018 PS 84/2018 Omklassifisering etter omlegging av Rv13 ved Mønshaugen i Voss kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852018 PS 85/2018 Omklassifisering av Lundssvingane på fylkesveg 48 i Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862018 PS 86/2018 Northern Lights - fråsegn til program for konsekvensutgreiing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872018 PS 87/2018 Søknad om ny straumkabel til Storbritannia. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882018 PS 88/2018 Fråsegn til endring av manøvreringsreglement for Eidfjord Nord utbygginga - Bjoreio - Statkraft Energi AS. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892018 PS 89/2018 Prosjekt Reiseliv og infrastruktur - Rapport - Oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902018 PS 90/2018 Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912018 PS 91/2018 Tidstjuvar i skulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922018 PS 92/2018 Moglegheit for å få til ei landslinje innan design og tekstil Vg2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932018 PS 93/2018 Tildeling av brukte PCar for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll