eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 01 17 20180117 17.01.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Rassikringsmidlar 2018-2023 - forslag til fordeling av planleggingsrammene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22018 RS 2/2018 Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Sørvest Bomvegselskap AS - Informasjon om fremdrift og videre prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 Uttale frå Husnes Vekst vedrørande betring av kommunikasjonstilhøva mellom Stord og Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 Odda Vegfinans AS - søknad om driftsstøtte for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62018 RS 6/2018 Svar på spørsmål frå fylkesutvalet - Beredskap parkeringsutfordringar i Arna Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42018 PS 4/2018 Handlingsprogram 2018-2021 til Regional plan for folkehelse 2014-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Omklassifisering av FT. 202 - Telavåg, Sund kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Sunnhordland Ferjerederi AS u.s, søknad om ruteløyve for ferjedrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Plan 276 - Slettebrekka - Hetlevik. Søknad om fråvik på fylkesveganlegg. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Ny driftskontrakt for ASOLA DK1201 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Endra grenser for vegdriftkontraktene i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Søknad frå Telemark Bilruter AS og Tide Buss AS om ruteløyver for strekninga Bergen - Odda - Oslo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Odda Vegfinans AS - søknad om driftsstøtte for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll