eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 02 07 20180207 07.02.2018 10:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS132018 PS 13/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152018 PS 15/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72018 RS 7/2018 Kostnader og utfordringar ved innføring av setebelter på bussar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82018 RS 8/2018 Vedtektsendring i Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Nye retningslinjer om rett på skoleskyss når foreldre er flytta frå kvarandre - orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS162018 PS 16/2018 Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Innbyggarinitiativ Kråkenes - omgjering av kantstopp for buss til lomme Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Innføring av ny takstsonestruktur i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Utgreiing om snøggbåtsamband mellom Bergen og Ålesund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Innbyggjarinitiativ - Betre busstilbod på Bømlo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Oppfølging av budsjettvedtak fylkesvegar 2018 - ekstraløyving og omfordeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Rammeplan for avkjørsler med strekningsvis vurdering av halding til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest - 2017-2020. Godkjenning av Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Handlingsplan for innfartsparkering 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter i Simadal i Eidfjord kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 Fråsegn til Byutredning for Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018 -2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272018 PS 27/2018 Miljøpris for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282018 PS 28/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll