eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 03 14 20180314 14.03.2018 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS292018 PS 29/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312018 PS 31/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS102018 RS 10/2018 Folkehelseundersøking i Hordaland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Aktuelle ferjeavløysingsprosjekt - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Bompengereforma - status i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132018 RS 13/2018 Kantstopp - svar på spørsmål frå Mona Røsvik Strømme Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Svar på spørsmål frå Benthe Bondhus om tilrettelegging for kollektivreisande Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Gjeldande takstsamarbeid med NSB Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162018 RS 16/2018 Dekkeleggingsprogrammet for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172018 RS 17/2018 Løyvefritak for persontransport mot vederlag med personbil Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182018 RS 18/2018 Årsmelding og rekneskap for Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS322018 PS 32/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342018 PS 34/2018 Framtidig organisering av Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352018 PS 35/2018 Kollektivstrategi for Hordaland - årsrapport 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362018 PS 36/2018 Trafikkplan Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372018 PS 37/2018 Omklassifisering av Lundssvingane på fylkesveg 48 i Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382018 PS 38/2018 Omklassifisering etter omlegging av Rv13 ved Mønshaugen i Voss kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392018 PS 39/2018 Prosjekt Reiseliv og infrastruktur - Rapport - Oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402018 PS 40/2018 Uttale - nye bompengetakstar for Austevollsbrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412018 PS 41/2018 KVU for Rv7 over Hardangervidda - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Endringar i regelverket for transportordninga for funksjonshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Søknad om ruteløyve for strekninga Voss - Vik i Sogn frå Tide Buss AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442018 PS 44/2018 Vegvisningsskilt og nye vegnummer for fylkesvegane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 Handlingsplan for innfartsparkering 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll