eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 04 18 20180418 18.04.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.et. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS462018 PS 46/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472018 PS 47/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482018 PS 48/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS192018 RS 19/2018 Folkehelseundersøking i Hordaland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202018 RS 20/2018 Aktuelle ferjeavløysingsprosjekt - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212018 RS 21/2018 Ferjeavløysingsordninga -førespurnad om førehandsavklaring og overslag på kor mykje vegprosjekt på Bømlo, til erstatning for sambandet Langevåg-Buavåg kan utløysa i ferjeavløysingsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222018 RS 22/2018 Kantstopp - svar på spørsmål frå Mona Røsvik Strømme Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232018 RS 23/2018 Fv 404 Kvamsbrekko - svar på oversendingsforslag om vidare framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242018 RS 24/2018 Svar på spørsmål frå Benthe Bondhus om tilrettelegging for kollektivreisande Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252018 RS 25/2018 Gjeldande takstsamarbeid med NSB Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262018 RS 26/2018 Dekkeleggingsprogrammet for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272018 RS 27/2018 Løyvefritak for persontransport mot vederlag med personbil Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282018 RS 28/2018 Årsmelding og rekneskap for Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292018 RS 29/2018 Bompengereforma - status i Hordaland per 1. mars 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302018 RS 30/2018 Tilskot til utbygging av breiband i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312018 RS 31/2018 Rapportering frå NSC Transportgruppe - Møte i Groningen 22-23. februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS492018 PS 49/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS502018 PS 50/2018 Handlingsplan for innfartsparkering 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512018 PS 51/2018 Vegvisningsskilt og nye vegnummer for fylkesvegane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522018 PS 52/2018 Trygg skuleveg og punktutbetring - tilskotsordning 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532018 PS 53/2018 Regionreforma. Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane – Høyringssvar frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll