eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 15 20180515 15.05.2018 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS542018 PS 54/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS552018 PS 55/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS322018 RS 32/2018 Svar frå fylkesrådmannen på spørsmål stilt i fylkesutvalet 22. februar om Skyss og målform Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332018 RS 33/2018 Kunstplan for Bybanen Sentrum - Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342018 RS 34/2018 Ferjeavløysingsordninga - Førespurnad om førehandsavklaring og overslag på ferjeavløysingsmidlar for innkorting av sambandet Skjersholmane - Ranavik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352018 RS 35/2018 Innspel til planprogram for Kommunedelplan for klima, miljø og infrastruktur - Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362018 RS 36/2018 Avkorting av Bybanen til Fyllingsdalen ved Oasen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372018 RS 37/2018 Kvinnheradpakken - orientering om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382018 RS 38/2018 Spørsmål frå MDG: Status for finansiering av innføring av låg- og nullutsleppsbussar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392018 RS 39/2018 Revisjon av Bømlopakken - status og plan for vidare handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402018 RS 40/2018 AutoPASS for ferje - Utsatt oppstart Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412018 RS 41/2018 Delegasjon av myndigheit til å gje løyvefritak for småskala turistverksemd og inn på tunet tenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS572018 PS 57/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS582018 PS 58/2018 Søknad om overføring av ruteløyve frå Bergens2 AS til Ulriken Taubaneselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592018 PS 59/2018 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602018 PS 60/2018 E134 Haukelivegen - Bompengeutgreiing av strekninga Seljestad-Røldal-Vågsli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612018 PS 61/2018 Prinsipp for prising av kollektivtrafikken i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622018 PS 62/2018 Praktisering av dispensasjon frå Fylkesmannen om unnatak frå gratis skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632018 PS 63/2018 Evaluering og endringar i rammeavtalen med Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642018 PS 64/2018 Søknad frå GulenSkyss AS om ruteløyve for strekninga Bergen - Fedje - Hellesøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652018 PS 65/2018 Offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662018 PS 66/2018 Venterommet på Åsane Terminal Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll