eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 06 20180606 06.06.2018 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS672018 PS 67/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS682018 PS 68/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS692018 PS 69/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS422018 RS 42/2018 Status for innføring av ny takstsonestruktur i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432018 RS 43/2018 Svar på spørsmål om veglys på fv. 48 ved Valen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442018 RS 44/2018 Møteplan for fylkeskommunale organ 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS702018 PS 70/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712018 PS 71/2018 Utgreiing av muligheita til å stille miljøkrav til drosjenæringa i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722018 PS 72/2018 Evaluering selskapsvognløyver Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732018 PS 73/2018 Styrking av rutetilbodet Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742018 PS 74/2018 Lokale båtruter i Osterfjorden og Geitanger-Knappskog Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752018 PS 75/2018 Midlar til prosjektleiing Travel like the locals Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762018 PS 76/2018 Utbetring etter Tunnelsikkerhetsforskriften Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772018 PS 77/2018 Breibandutbygging - nasjonal tilskotsordning 2018 - prioriteringar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782018 PS 78/2018 Søknad frå Telemark Bilruter AS og Tide Buss AS om ruteløyve for strekninga Bergen-Haukeli-Oslo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792018 PS 79/2018 Handlingsprogram jernbanesektoren 2018-29 - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll