eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 02 05 20180205 05.02.2018 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del2" - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42018 PS 4/2018 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Vedtak i andre fylkeskommunar mv. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Ny personvernlov frå 2018 - Status på tilpassing i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Fylkesrådmannen orienterer om prosjektrekneskap - Fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Invitasjon - Selskapskontroll av Vigo IKS - ny plan for gjennomføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av rusførebyggande arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Forvaltningsrevisjon innan "Arkivering og journalføring" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Skatteinngangen i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS142018 PS 14/2018 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll