eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 03 12 20180312 12.03.2018 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS152018 PS 15/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162018 PS 16/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Fylkesrådmannen orienterer om ny personvarnlov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Oppfølging - Selskapskontroll av Hardanger AKS AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Val av sekretariatsordning for kontrollutvalet i ny fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Selskapskontroll av Grieghallen IKS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Forvaltningsrevisjon av fråfall i vidaregåande opplæring -Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Kurs i regi av Deloitte i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Rekneskapsresulatat for kontrollutvalet for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22018 RS 2/2018 Tilsynsrapport - fagopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. februar 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 FUV 01.02.18 - Val av eigarrepresentantar for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 FUV 01.02.18 - Retningsliner for arkiv og offentlegheit i selskap fylkeskommunen eig Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62018 RS 6/2018 FUV 21.02.18 - Revisjon av rutine for varsling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72018 RS 7/2018 TING 06.03.18 - Finansforvaltninga i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82018 RS 8/2018 Ting 06.03.18 - Reglement for mottak og registrering av gåver mv. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Fylkeskommunen sitt eigarskap i NDLA - svar på spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Agder Bomdrift AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Haugaland Bompengeselskap AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Invitasjon til FKTs fagkonferanse 29. - 30. mai 2018 på Gardermoen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS272018 PS 27/2018 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll