eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 04 20180604 04.06.2018 08:30 Fylkeshuset Videorom 1 i 4. etasje i fylkeshuset Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS492018 PS 49/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS502018 PS 50/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS512018 PS 51/2018 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 - Prosessmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522018 PS 52/2018 Rolla til kontrollutvala i Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune ved samanslåing - Arbeidsmøte 3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532018 PS 53/2018 Val av revisjonsordning for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542018 PS 54/2018 Varsling for politikarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552018 PS 55/2018 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skuler - Del 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572018 PS 57/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582018 PS 58/2018 Selskapskontroll av Grieghallen IKS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592018 PS 59/2018 Forvaltningsrevisjon av fråfall i vidaregåande opplæring -Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602018 PS 60/2018 Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612018 PS 61/2018 Rekneskapsresultat hittil i 2018 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622018 PS 62/2018 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632018 PS 63/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS242018 RS 24/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 3.mai 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252018 RS 25/2018 Årsrapport Varslingsutvalet Hordaland fylkeskommune 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262018 RS 26/2018 Skatteinngangen pr. april 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS642018 PS 64/2018 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll