eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 08 27 20180827 27.08.2018 10:00 Myrkdalen hotel, Voss Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS652018 PS 65/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS662018 PS 66/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS672018 PS 67/2018 Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682018 PS 68/2018 Selskapskontroll av Grieghallen IKS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692018 PS 69/2018 Forvaltningsrevisjon av fråfall i vidaregåande opplæring - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702018 PS 70/2018 Godkjenning av rullering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712018 PS 71/2018 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Status i arbeidet ved Deloitte AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722018 PS 72/2018 Juridisk betenkning frå Deloitte om habilitetsvurderingar ifm. deltaking i revisjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732018 PS 73/2018 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742018 PS 74/2018 Møteplan for kontrollutvalet for 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752018 PS 75/2018 Oppfølging - Selskapskontroll av Hardanger AKS AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762018 PS 76/2018 Oppfølging - Selskapskontroll Hordaland Teater LL Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772018 PS 77/2018 Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782018 PS 78/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792018 PS 79/2018 Rekneskapsresultat hittil i 2018 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802018 PS 80/2018 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812018 PS 81/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS272018 RS 27/2018 Vedtak i fellesnemnda 22.06.18 om val av sekretariatsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282018 RS 28/2018 Vedtak i fellesnemnda 22.06.18 om val av revisjonsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292018 RS 29/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 31. mai 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302018 RS 30/2018 FKT- Veileder Sekretariat for kontrollutvalg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312018 RS 31/2018 Vedtak TING 12.06.18 - Forvaltningsrevisjon arkiv og offentlegheit Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322018 RS 32/2018 Vedtak TING 12.06.18 - Årsrekneskap 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332018 RS 33/2018 Vedtak TING 12.06.18 - finansrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342018 RS 34/2018 Vedtak TING 12.06.18 - Prosjektrekneskap justert godkjenningsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352018 RS 35/2018 Vedtak TING 12.06.18 - Sykkel VM Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362018 RS 36/2018 Vedtak TING 12.06.18 - tertialrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372018 RS 37/2018 Vedtak TING 12.06.18 - Reglement for godtgjersle Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382018 RS 38/2018 Vedtak TING 12.06.18 - Varsling for politikarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392018 RS 39/2018 Vedtak TING 12.06.18 - Årsmelding for kontrollutvalet for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402018 RS 40/2018 Vedtak TING 12.06.18 - Godtgjersle til folkevalde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412018 RS 41/2018 Skatteinngangen pr. juli 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS822018 PS 82/2018 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll