eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 09 24 20180924 24.09.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS832018 PS 83/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS842018 PS 84/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS852018 PS 85/2018 Fylkesrådmannen orienterer om ny personvernlov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862018 PS 86/2018 Fylkesrådmannen orienterer om tiltak som er sett i verk i høve årsrapport 2017 frå varslingsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872018 PS 87/2018 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 19 frå Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882018 PS 88/2018 Deloitte orienterer om rekneskapsrevisjonen så langt i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892018 PS 89/2018 Deloitte orienterer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902018 PS 90/2018 Selskapskontroll av Grieghallen IKS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912018 PS 91/2018 Selskapskontroll av Bybanen AS - Ny oppstart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922018 PS 92/2018 Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932018 PS 93/2018 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942018 PS 94/2018 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952018 PS 95/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Del 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962018 PS 96/2018 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972018 PS 97/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS422018 RS 42/2018 Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinfo august 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432018 RS 43/2018 Tilsynsrapport vidaregåande opplæring for vaksne Sotra vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442018 RS 44/2018 Vedtak FUV rekneskapsrapport pr. juni 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452018 RS 45/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 30. august 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462018 RS 46/2018 Skatteinngangen pr. august 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS982018 PS 98/2018 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll